Rok 2013 stał się rokiem przełomowym na rynku ochronnej odzieży motocyklowej. Pojawił się ciekłokrystaliczny polimer używany w produkcji włókien – CovecTM. Wyprodukowany z jego użyciem materiał, oferuje wyższy standard ochrony niż najczęściej używane materiały jak skóra czy aramidy, którego najbardziej znanym przedstawicielem jest kevlar produkowany przez firmę DuPoint.

Materiał zawierający CovecTM został sprawdzony pod kątem zgodności z normą CN EN 13595-1, która ma zastosowanie do produktów odzieżowych mających oferować określony poziom wydajności i ochrony dla użytkowników.

Filter